The Alchemistz - Kiwi Berry

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Kiwi Berry ด้วยส่วนผสมของสตรอเบอรี่แระกีวี่ ทำให้ได้รสชาติที่หวานหอม มีรสเย็นนิดหน่อย แนะนำให้เปลี่ยนสำลีบุหรี่ไฟฟ้าก่อนเพื่อกลิ่นที่เข็มข้น

Kiwi Berry is a Strawberries and kiwi's blended to create a very cooling essence of fruits.