Mad Hatter - I Love Donuts Strawberry

Strawberry

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจากอเมริกา Mad Hatter - I Love Donuts Strawberry (ไม่เย็น) รสชาติของโดนัทที่ให้ความแตกต่างไม่เหมือนใคร มากับกลิ่นครีมสตอเบอร์รี่และน้ำตาลไอซ์ซิ่ง

Blueberry

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจากอเมริกา Mad Hatter - I Love Donuts Blueberry (ไม่เย็น) รสชาติของโดนัทกลิ่นบลูเบอรี่หอมหวาน รับรองถูกใจสายขนมแน่นอน